ÅBENT

Banen er åben tirsdag d. 7/5 fra kl 17 til kl 20 
Husk bommen lukkes 20 min efter sidste træning

Generalforsamling 2019

Så er generalforsamlingen vel overstået.

Den nye bestyrelse er:
Brian Johansen
Svend Anker Jensen
Lena Gram
Richard Nielsen
Allan Laustsen

Suppleanter er:
Søren Nørskov
Rene Frederiksen