Generalforsamling 2019

Til alle medlemmer i AAMC                    Aars. D. 13. januar 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aars Motocross Klub

Søndag d. 10. februar 2019 kl. 12.30

Klubhuset, Plantagevej 7, 9600 Aars.

Stemmeret er betinget af indbetalt kontingent senest d 9/2.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse
  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Hans Sørensen, Rene Frederiksen og Anne Sofie Kristensen er på valg.
  2. Valg af suppleanter – vælges for 1 år
  3. Valg af revisor – Vælges for 1 år
  4. Eventuelt indkomne forslag
  5. Eventuelt

Indkommende forslag til punkt 9 skal afleveret skriftligt til bestyrelsen eller sendes til Brian Ankjær Johansen senest 5 dage før generalforsamlingen. De kan indsendes på bj.anlaeg@gmail.com

Dørene lukkes kl. 13.00 hvor punkt 1 på dagsorden begynder.

Vi håber at så mange som muligt vil deltage og gerne komme med forslag og ønsker til hvordan i ser klubben skal være i fremtiden.

På bestyrelsen vegne