Bytte dag

21-Juli-2016

Lørdag d. 23.07

Banen er åben på lørdag d 23 fra 10-17 så kom og få en fed og varm dag på banen.����

19-Juli-2016

Hjææælllppp!!!

Vi har brug for hjælp til løbet d. 13. august. Vi mangler både flagposter og hjælp i cafeteriaet. Alle som har tid og lyst må gerne melde sig til ved Anne Katrine på tlf.: 61465173 eller Mette på tlf.: 24223043.
Vi starter med instruktion og morgenmad kl.8. Der er fuld forplejning hele dagen. Pt mangler vi 7 poster som skal bemandes.
I cafeteriaet vil vil man blive inddelt i vagter.

17-Juli-2016

Tirsdag d. 19.07

Banen er åben fra 17-20, med Allan Laustsen som banevagt. Banen vil være delvist jævnet.

15-Juli-2016

Stort loppemarked/byttedag lørdag d. 06.08 kl. 10.00

Lørdag d. 06.08 kl. 10.00 afholdes der cross-loppemarkede/byttemarkede på arelaerne omrking Aars motocross klub. Så ligge du inde med noget udstyr som er blevet for småt, eller som du bare ikke længere bruger, så mød op denne dag og få lavet en forhåbentlig god handel.
Standen er gratis for klubbens medlemmer, men det for fremmede kører er inklusiv i prisen for træning, det vil sige 100;.
Del endelig gerne budskabet så vi kan få lavet en fantastisk ny tradition og handelsdag.
Se vedhæftet opslag

15-Juli-2016

Ny bestyrelse

Efter konstituerende bestyrelsesmøde er der nu blevet sat navn på de forskellige poster. Se fanen over bestyrelsen.

15-Juli-2016

Lørdag d. 16.07

Banen er i dag lukket grundet træningsweekend med Morten Justesen. Dette gælder selvfølgelig ikke for de kører som skal deltage i arrangementet.
Microbanen er åben fra kl. 11.00.

04-Juli-2016

Referat ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 02.07-2016 kl. 10.00
Formandens beretning for planer til 2 halvår af 2016.
- Trods uro i bestyrelsen, så forløber samtlige planer som planlagt for resten af året.

- Der skal afholdes Classic Cross og Ah Racing i løbet af de kommende par måneder. Classic cross har inden løbet lejet banen en lørdag formiddag for at få trænet. Vi efterspørger medlemmerne i Aars motocrossklub for hjælp til begge løb til blandt andet kiosk-vagter og flagposter.

- Til årets Kimbrerfest, har vi i klubben fået mulighed for at stille op med en slags event, der skal være med til at samle penge ind til klubben.

- Banebroen skal gennemgå en større renovation i løbet af efteråret. Dette gøres i stedet for at skulle investere i en container som skal graves ned. Vi håber at nogle af klubbens medlemmer vil være behjælpelige med denne renovation.

Formand og kiosk ansvarlig trækker sig fra bestyrelsen
- Formand og kioskansvarlig har som sagt valgt at trække sig fra bestyrelsen, grundet samarbejdsvanskeligheder omkring et baneudvalg og medlemmerne af dette.
Eftersom en ekstraordinær generalforsamling kun kan indkaldes af en enig bestyrelse, anses denne som værende ulovlig. Bestyrelsens 2 suppleanter skal i stedet dække ind i bestyrelsen for de manglende medlemmer. De nuværende suppleanter ønsker midlertidigt ikke at træde ind i bestyrelsen, hvorfor der skal findes to helt nye medlemmer.
Anne Katrine Severinsen har via fuldmagt afgivet ønske om opstilling og det samme har Claus Brix. Begge vælges ind i bestyrelsen uden bemærkninger fra klubbens fremmødte medlemmer. Et kommende konstituerende bestyrelsesmøde, skal afgøre hvem der skal besidde hvilke poster i bestyrelsen.
Der ønskes fortsat et baneudvalg. Bjarne Borup ønsker ikke en plads i dette udvalg, men Brian Skov vil gerne tage del i denne opgave. Er der andre medlemmer der ønsker at deltage i dette udvalg, så bedes de rette henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. På kommende konstituerende bestyrelsesmøde, vil der blive sammensat et sådan bane udvalg der fremover skal forestå beslutninger og vedligehold af banerne.

Referent:
Mette C K Svendsen

01-Juli-2016

4 heat af klub vm lørdag d. 02.07

Husk 4 heat af klub VM i morgen lørdag d. 02.07. Forventet start efter ekstraordinær generalforsamling ca kl. 12.00-13.00.

Banen er denne dag lukket for fremmede kører.

01-Juli-2016

Ekstraordinær generalforsamling

Husk ekstraordinær generalforsamling i morgen lørdag d. 02.07 kl. 10.00 i klubhuset på Plantagevej.

25-Juni-2016

Ekstraordinær generalforsamling d 02.07 kl. 10.00

I forbindelse med det kommende klub VM indkaldes der inden afholdeslse af 4 heat til ekstraordinær generalforsamling idet formand og kiosk ansvarlig har valgt at trække sig grundet samarbejdsvanskeligheder.
Hvis aars motocross fortsat skal bestå har vi brug for et par stykker som har lyst og drive til at stille op til valg. Så tænk over det kære medlemmer og giv mig besked om eventuel opstilling.

24-Juni-2016

Banen er åben lørdag d. 25.06 10.00-14.00

Banen er åbent lørdag d. 25.06 fra 10.00-14.00 og Allan Laustsen er banevagt.
Banen er våd og meget tung nogen steder, men mon ikke det hjælper når den bliver kørt på og bliver luftet lidt. Ses vi??

24-Juni-2016

Min forklaring

Min forklaring i forhold til artikel i Motorbladets juni udgave.
Det kan næppe komme bag på nogen at Aars Motocrossklub, i løbet af de seneste par dage, har været til heftig debat her på FB siden. Først blev der i starten af ugen indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, idet henholdsvis formand og kioskansvarlig havde valgt at trække sig fra bestyrelsen. Og i går onsdag, blev en artikel i Motorbladet så offentliggjort, og fik både debat og følelser op på kogepunktet hos mange.
Jeg har valgt at skrive dette indlæg, for at forklare med mine egne ord, mit belæg for at have udtalt mig til Poul Hjorth fra DMU, og Motorbladet som jeg har gjort. Samtidig syntes jeg at debatten har taget en meget ubehagelig drejning, og jeg håber at denne forklaring, vil kunne give forståelse og indsigt.
Først vil jeg starte med at beklage, såfremt jeg i denne proces har trådt nogen her i Aars Motocrossklub over tæerne. Det har bestemt ikke været min hensigt eller mening. Mange finder artiklen provokerende, hvilket jeg til dels også har ønsket, for at få folk til at forstå hvor svært det kan være at lave frivilligt foreningsarbejde. Men redaktøren for Motorbladet har bestemt også krydret mine ord med lidt ekstra provokation, og dette beklager jeg også.
Da vi i sin tid fik bevilliget afholdelse af det Jysk Fynske mesterskab, rettede jeg henvendelse til Motorbladet for at høre om de kunne være interesseret i at komme og besøge os, og skabe en positiv reklame og opmærksomhed for løbet og klubben. Poul og Jeg fik senere hen en rigtig god snak om frivillighed og om hvordan man på bedste vis får engageret sine medlemmer til at deltage i det arbejde der er forbundet med at drive en forening/klub. Et problem mange klubber finder vanskeligt at håndtere.
I mine øjne er det en helt naturlig ting, at man støtter op om klubben og bidrager med det man har mulighed for. Der er ingen der siger eller forventer, at man skal kunne ordne bane, klippes græs og buskads, gøre rent i klubhuset, male og kalke og de opgaver der ellers er i forbindelse med driften. Men alle ligger inde med en eller anden form for mulighed for at byde ind med noget positivt for klubben og dens medlemmer. Bage en kage til et løb, vaske håndklæder og klubtøj, afrime fryser, hjælpe med medlemsfoldere og hjemmeside, ja listen over mulige opgaver er jo lang. I stedet for at alle disse opgaver er fordelt på en lille håndfuld medlemmer, så ønsker jeg at dele opgaverne ud over en bredere skare, så læsset ikke bliver så tungt. Som det er nu, sidder vi 5 i bestyrelsen, som alle har jobs, familier, hus og et privatliv ved siden af en bestyrelsespost, som vi naturligvis selv har valgt. Men når det ofte er de samme der skal varetage opgaverne og trække læsset, så bliver det et meget tungt læs, og man bliver hurtigt slidt op, og kører surt i opgaverne. En tendens der bestemt ikke er til fordel for hverken klubbens eller dens medlemmer. Ved at vi er fælles om opgaverne, vil der være et bedre sammenhold, socialt fællesskab på tværs af alder, kører/ forældre og så vidt jeg har erfaret, har det manglet i de senere år, men også at dette fællesskab er på vej tilbage i klubben.

Jeg syntes at tendensen til at man i dag kan betale sig fra at yde, og blot kommer i klubben for at nyde vores fede bane og anlæg, er rigtig uheldig, og jeg så gerne klippekortet afskaffet, for jeg syntes at tanken om at ens arbejdskraft og indsats ikke er mere værd end 750 kroner er yderst frustrerende og urimelig.
Jeg er mere fortaler for en slags samarbejdsaftale. En aftale man indgår som medlem med klubben, og som tydeligt afspejler hvilke forventninger man hver især har til et medlemskab. En sådan ved jeg at mange klubber allerede har eller påtænker at implementere i deres klub, og dem der har en sådan har kun positive ord at sige om en sådan aftale. Og ja er man af den indstilling at man overhovedet ikke kan eller vil byde ind med noget som er til gavn for klubben eller dens medlemmer, så skal man måske overveje om det er i års Motocrossklub man hører til.
Men jeg blev bedt om min mening overfor Motorbladet, den gav jeg og jeg står ved den. Beklager blot at folk kun ser den som værende negativ og provokerende, når den er ment med de bedste hensigter.
Mette Cassøe Køng Svendsen

21-Juni-2016

Banestatus tirsdag d. 21.06

Efter banegennemgang hertil formiddag, må vi desværre meddele at banen i dag er lukket på grund af vand og mudder. Vi beklager meget men håber på bedre vilkår til weekenden. Så ses vi der???

20-Juni-2016

Prøvetimer

Prøvetimer på klubbens maskiner, skal bestilles ved Thomas Vedel 9156 5605 minimum 2 dage før planlagt træning, af hensyn til anskaffelse af hjælpere.

20-Juni-2016

Classic Cross lørdag d. 13.08

Lørdag d. 13.08 afholdes der i Aars motocrossklub løb for Classic Cross.
Vi har som altid brug for frivillige hænder denne dag til kioskvagter, flagposter og meget andet. Så har du lyst til at give en hånd med og samtidig opleve en anden side af sporten, så meld endelig tilbage til mig enten på messenger eller personligt ude i klubben.
Det samme gælder hvis i har spørgsmål til denne dag.

20-Juni-2016

Skift af poster i bestyrelsen

Pr. 1 juli 2016, har Anna Sofie Kristensen og Mette Svendsen, byttet poster i bestyrelsen. Det vil sige at fremover fungerer Anna Sofie som kiosk ansvarlig mens Mette varetager posten som næstformand og PR-ansvarlig.

20-Juni-2016

Stort loppemarked/byttedag lørdag d. 06.08 kl. 10.00

Lørdag d. 06.08 kl. 10.00 afholdes der cross-loppemarkede/byttemarkede på arelaerne omrking Aars motocross klub. Så ligge du inde med noget udstyr som er blevet for småt, eller som du bare ikke længere bruger, så mød op denne dag og få lavet en forhåbentlig god handel.
Standen er gratis for klubbens medlemmer, men det for fremmede kører er inklusiv i prisen for træning, det vil sige 100;.
Hold øje med endeligt opslag i klubben, på FB og hjemmesiden.
Del endelig gerne budskabet så vi kan få lavet en fantastisk ny tradition og handelsdag.

20-Juni-2016

Aflyst klub VM afholdes lørdag d. 02.07

Vi starter dagen med et medlemsmøde i klubhuset kl. 10.00, hvor klubben er vært ved kaffe/the og kage. Så sidder du allerede nu og brænder inde med en god ide, eller har du ris og/eller ros så så er det her det skal frem.

Vi glæder os til at se jer alle, til både møde, hyggeligt samvær og masse af ræs.

Banen er denne dag lukket for fremmede kører

20-Juni-2016

Baneprøver

Baneprøve
Tirsdag d 28.6 kl 18.30 afholdes der baneprøve sammen med Frank.
Det ligger kopier af prøvens indhold i kiosken til alle deltagere.
Tilmelding til mig via pb senest onsdag 22.06 på pb til Mette Svendsen.
Vi ses☺����������������ℹ

14-Juni-2016

Bestyrelsesmøde

Vi afholder bestyrelsesmøde onsdag d. 15.06 kl. 19.00 i klubhuset. Så har du noget som du gerne vil have at vi vender på mødet, ideer, ris og/eller ros, så kontakt os endelig eller fang en af os på banen i aften.

11-Juni-2016

Samling af sten på banen

Kære klub medlemmer.
Der er et hav af sten på banen, derfor vil jeg gerne opfodre alle som skal ud og køre i morgen lørdag til at komme kl 11, så vi alle kan hjælpes ad med at få fjernet sten fra banen.
Så snart stene er fjernet starter vi med at køre. Det vil sige i selv er med til at bestemme om vi starter de første maskiner kl 12 eller kl 15 ����
Vel mødt ������������

03-Juni-2016

Lørdag d. 04.06

Banen er åben lørdag d. 04.06 fra kl. 10.00-17.00. Velmødt til en ordentlig omgang varme ræs

25-Maj-2016

Banen er lukket lørdag d. 27 maj

Grundet træningsweekend med Claus Brix og Matias Sund, er banen lukket lørdag d. 27 maj. Dette gælder både fremmede kører og klubbens egne medlemmer der ikke er tilmeldt kurset.

20-Maj-2016

Dommer rapport fra Jysk Fynsk Mesterskab

Husk at tjekke vores meget fornemme og positive dommerrapport over indsats og afholdelse af det Jysk Fynske mesterskab. Den hænger på opslagstavlen i klubhuset.

20-Maj-2016

Banen er åben 10-17 lørdag d. 21/5-16

Bjarne Borup Kristensen har banevagten fra kl. 10-13.

26-April-2016

Fantastisk indsats

Fra hele bestyrelsen skal lyde et kæmpe stort tak til alle dem der i de sidste par uger har deltaget i forberedelserne til Jysk Fynsk mesterskab, inde i klubhuset såvel som ude på banen. Det samme gælder til dem der brugte hele søndagen enten på banen eller i cafeteriaet. Det er helt fantastisk at så mange mødte op og bakkede op omkring dette fantastiske mesterskab.
Trods et forårsvejr der bød på alt lige fra sol, til hagl og sne, syntes vi at det var en fantastisk dag. Og vi har fået stor ros fra kørerne såvel som fra tilskuerne. Men en ting er helt sikkert, at uden jeres indsats var det ikke lykkedes os at triumfere som vi gjorde.
Tusind tak til ALLE de hjælpende hænder. I er uundværlige og en kæmpe gevinst for klubben.

12-April-2016

Træning til klubbes medlemmer

Claus Brix holder trænings weekenden d. 28-29/5-16,for klubbens medlemmer.
Der vil blive lagt op til en SUPER hyggelig weekenden, med fællesspisning og hygge i ryttergården om aften. Der vil komme mere info omkring dette senere.
SU. onsdag d. 25/5-16
Pris kommer senere
Tilmelding til Anna-Sofie på 2445 1599

21-Marts-2016

Kim Hedegaard skal lave bane i Års motocrossklub

Så kan vi endelig bekræfte at vi i bestyrelsen har hyret Kim Hedegaard som kommer indenfor de nærmeste uger, og renoverer og udbedrer motocrossbanen i Års.
Til dem der ikke kender til Kim Hedegård, kan vi fortælle at han er uddannet entreprenør og har eget firma der i efterhånden mange år har renoveret og ombygget utallige crossbaner rundt om i landet. Han er blandt andet også en af hovedkræfterne bag banen til Supercross i blandt andet Herning.
Kim startede selv som crosskører i 1989, og blev i 1998 A-kører. I dag kører han udelukkende kun på hyggeplan, men hans viden som crosskører og entreprenør, gør at han kan kombinere dette med maskinførerdelen og få skabt en korrekt og sikker bane med udfordringer til alle uanset erfaring.
Vi glæder os til at byde Kim velkomme og til at se det færdige resultat.

15-Marts-2016

KIOSKVAGTER eftersøges...

Har du, din mor, far, kæreste eller lignende lyst til at bruge en time eller to til at servicere Tankstationens gæster i forbindelse med træningerne tirsdag og/eller lørdag, så hører jeg MEGET gerne fra dig. Alternativet bliver at der så kun holdes åbent ved særlige lejligheder. Så ring eller skriv til mig 2422 3043 og vær med til at bakke op om klubbens muligheder for at holde Tankstationen åbent.

21-Februar-2016

Træningsleder licens

Hvis du ønsker at deltage i træningsleder kursus, så du også kan tage en banevagt i klubben og på den måde tage dine klip. Er der mulighed for at tilmelde sig nu.
Kontakt Jan Svendsen.
Klubben afholder udgifter i forbindelse med kursuset.
Datoen vil blive meldt ud i nærmeste fremtid, sammen med liste over tilmeldte.

09-Februar-2016

Sæt X i kalender allerede nu.

Datoerne for klubmesterskaberne er sat.