Referat fra generalforsamling i AAMC

22-April-2021

Referat fra generalforsamling i AAMC

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Svend A valgt
2. Valg af referent
Lena valgt
3. Formandens beretning
2020 har været et mærkeligt år grundet Corona. Det gav anledning til lidt ændring med banerne nu hvor vi ikke måtte køre. Derfor har der heller ikke i 2020 været løb så naturlig heller ingen indtjening der. Vi har dog trods Corona være rimeligt besøgt af fremmede kørere. Vi havde i 2020 64 medlemmer. Dette vil sige at vi i år 2021 kun har 4 medlemmer færre på nuværende tidspunkt end sidste år efter skiftet til DMCU. Så alt i alt et meget stille år.
Vi købte sidste år en gummiged hvilket har været et stort aktiv for klubben, samt traktor blev renoveret
I uge 29 deltog vi i Crosskaravanen med Hadsund og Frederikshavn dog kan dette ikke lade sig gøre da vi nu er i DMCU for dette ønsker øvrige klubber ikke grundet forsikringsspørgsmålet. Vi arbejder på om noget andet kan stables på benene til sommer.
4. Fremlæggelse af regnskab
Regnskab godkendt
Der er søgt sponsorat fra Jem&Fix på 10500 kr. til hegn langs banen. Får besked om ca. 1 måned.
5. Fastsættelse af kontingent
Ingen ændring fra sidste år.
6. Valg af bestyrelse
Det er et ønske fra nuværende bestyrelse om det kunne være en mulighed for igen at bemande bestyrelsen med 7 i stedet for 5. Der var flertal for denne ændring

A. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Lena Gram; Ønsker genvalg. Genvalgt
Ricard Nielsen: Ønsker genvalg. Genvalgt
Jan Svendsen: Ønsker genvalg. Var ikke på valgt, der var sket en fejl.
Allan Laustsen: Ønsker ikke genvalg. Genvalgt for resten af 2021
Jacob Korsgaard: stillede op og valgt
Chris Støttrup: stillede op og valgt.

Bestyrelsen består nu af 7 medlemmer da Allan fortsætter året ud for at overgive opgaver.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med følgende poster:
Allan: Formand
Chris: Næstformand
Svend Anker: Kassere
Ricard: Banemand
Jan: Banemand pt. Ude af drift
Jacob: banemand
Lena: Kiosk

7. Valg af suppleanter – vælges for 1 år
Rene Frederiksen
Martin Gram

8. Eventuelt indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

9. Eventuelt
Spørgsmål til Frank om han stadig er til rådighed som dommer når vi skal holde vores første løb i DMCU og ved klubmesterskaberne. Frank vil stadig gerne være behjælpelig med disse opgaver. Mette og Fie er friske på at lære systemet omkring tidtagning så vi ikke er så sårbare.

Vi er blevet kontaktet at erhvervsskolen som har fået motocross på skoleskemaet. De har ønsker om vi kan være en del af denne opgave. Svend A og Jan deltager i et møde den 26/4 med skolen og kommune for nærmere info om dette projekt. Nærmere info om dette kommer på hjemmesiden.

Bestyrelsen vil sige tak for fremmøde og velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen.

>>NYT I 2021<<

Aars Motocross Klub bliver i 2021 en DMCU klub
Mere info om dette følger senere.
Alle kører både DMU, DMCU & andre ildsjæle er meget velkommen i 2021
Mvh
Bestyrelsen i AAMC 🙂