06-Februar-2017

Indkaldelse til Generalforsamling i Aars Motocrossklub

Aars motocrossklub indkalder hermed til den årlige generalforsamling, og den finder sted:
Lørdag d. 25 februar kl. 10.00 i klubhuset Plantagevej 7, 9600 Aars
Vi har valgt at starte generalforsamlingen med rundstykker og en kop kaffe/the, for lige at hilse på hinanden. Ca. kl. 11.00 starter selve generalforsamlingen, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.
7. Valg af bestyrelse.
Både Jacob Korsgaard, Mette Svendsen og Jan Svendsen, er på valg i år, og de har alle 3 valgt ikke at genopstille.
8. Valg af suppleanter. Vælges for 1 år.
9. Valg af revisor. Vælges for 1 år.
10. Eventuelt.

Som sagt træder hele 3 medlemmer ud af bestyrelsen efter denne generalforsamling, og vi har derfor brug for nye kræfter og medlemmer, der kunne tænke sig at være med til at føre og guide Aars Motocross Klub videre. Man er naturligvis meget velkommen til at kontakte et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer for yderligere information om hvad en sådan post indebærer.
Der gøres opmærksom på at, gyldig stemmeret til generalforsamlingen kræver medlemskab af Aars Motocross Klub, og betalingen SKAL være registreret inden mødets begyndelse. Der kan ikke købes medlemskab på selve mødedagen.

Husk at eventuelt indkomne forslag, skal være formand Claus Brix Bengtsson i hænde senest lørdag d. 18.02, enten mundtligt eller skriftligt.
Vi glæder og til at se alle til et par hyggelige timer.

Med venlig hilsen;
Bestyrelsen i Aars Motocross Klub

11-Januar-2017

Generalforsamling 2017

Sæt allerede X i kalenderen nu!
Lørdag d. 25 februar kl. 10.00 i klubhuset Plantagevej 7, 9600 Aars.
Nærmere info samt dagsorden kommer senere.

11-Januar-2017

Licens 2017

Licens og medlemsskab 2017
I år skal både medlemsskab af en klub samt bestilling af licens foregå via DMU´s hjemmeside. Vedhæftede línk kan benyttes til ansøgningen. Du er også meget velkomme til at kontakte bestyrelsen for yderligere informationer.

http://dmusport.dk/sport/motocross/services/dmu-medlemskab/

11-Januar-2017

Vinterlukning

Grundet sne og frost har vi i bestyrelses valgt at lukke banen ned for vinteren, og den vil ikke blive åbnet før til foråret når banen tillader kørsel.
Vi takker for en fantastisk sæson, og glæder os til at byde jer alle sammen velkommen igen.

11-Januar-2017

Træningslederkursus

Rigtig godt nytår til alle
Der bliver i samarbejde med Møldrup Motocrossklub afholdt træningsleder kursus i Møldrup d. 7/2-2017
Så giv endelig lyd fra jer som gerne vil med på dette kursus.
Husk det er klubben der afholder samtlige udgifter i forbindelse med kurset.