Banen er åben på lørdag d 26 september fra 10-13

Klubfest

Klubfesten afholdes efter de 2 sidste heat i Klubmesterskabet som vi jo kører lørdag d 3 oktober. Når vi har fået talt point sammen og overrakt pokaler vil klubben være vært for en omgang pålægskagemand. Folk står selv for drikkevarerne. Husk at krydse fingre for godt vejr. Håber vi ses til noget fedt race og hygge.

Mangler banevagter i september og oktober

Der mangler stadig banevagter til september og oktober. Skal vi lukke allerede nu😒

 

 

 

Vi efterlyser 1-2 medlemmer som vil tage miljøoffical kursus.

Det er i Randers den 10. Oktober fra 10-13 !!!!!!!!!

Banevagter

Kære træningsledere

Der mangler stadig mange banevagter.

Jeg skal vide inden søndag om du vil tage om tirsdagen og inden onsdag om du vil tage lørdag.

Det er alt for sent vi kan melde ud på hjemmesider om banerne er lukket når I ikke sætter jer på vagter.

Jeg vil ikke sidde og bestemme hvem der skal have de forskellige vagter, konsekvensen vil fra nu være, at banen er lukket hvis ikke jeg får rettidige indmeldinger.

FAIRPLAY

DMU´S FAIRPLAY RÅD TIL FORÆLDRE

- Behersk dig på sidelinien-lad dit barn køre

-Respekter dommer/træningsleders beslutninger

-Skab god stemning ved løb og træning

-Spørg om løbet var sjovt.ikke kun om resultatet

-Bak op om klubbens arbejde-det værdsættes

Sørg for rigtig og fornuftig udstyr-overdriv ikke

-Vær et forbillede-dit barn spejler sig i dig