Referat generalforsamling 27. januar 2018

Læs referatet fra generalforsamlingen i dette dokument.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.

16-Maj-2018

LUKKET LØRDAG D. 19/5

Banen er lukket pga træningslejer ved Morten Justensen

14-Maj-2018

Arbejdsdag LØRDAG d. 16/6-18

Vi starter som altid med rundstykker i klubhuset kl. 8,30, hvor arbejdsopgaverne fordeles.
Har du ikke mulighed for at deltage på dagen, kan du byde ind på en/nogle opgaver og få afviklet et klip.

- Kalke klubhuset
- Male dørene
- Pæle opsættes på banen
- Starten gøres klar
- Tjek af vansvogn
- Slå Græs
- Rengøring af tællerhuse
- Hegnet gennemgåes
- Fælde træer på og omkring banen
- Flagpost 3 bygges op
- Flagpostkasser skal vaskes
- Rengøring af klubhus
- Rengøring af toiletter samt badeværelser
- Rengøring af gildesal

Vi ser frem til en hyggelig dag, hvor vi sammen kan få klubben til at skinne :o)

03-Februar-2018

Træningsleder kursus

Der er nogle medlemmer som har eftersøgt træningsleder kursus, og der er nu kommet 2 kursus i kursus kalender.

D. 14. februar i Hjørring kl. 19.00
D. 28. februar i Randers kl. 18.30

Bindende tilmelding med licens nummer til Anne Katrine på tlf.: 61465173 eller Severinsen88@hotmail.com

09-Januar-2018

Generalforsamling 2018

Til alle medlemmer i AAMC
Aars. D. 9. januar 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aars Motocross Club:
Lørdag d. 27. januar 2018 kl. 10.30
Klubhuset, Plantagevej 7, 9600 Aars.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Claus Brix og Anne Katrine Severinsen er på valg. De ønsker ikke genvalg.
B. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Ian Thomsen fratræder før tid.
7. Valg af suppleanter – vælges for 1 år
8. Valg af revisor – Vælges for 1 år
9. Eventuelt indkomne forslag
10. Eventuelt

Indkommende forslag til punkt 9 skal afleveret skriftligt eller sendes til Claus Brix senest 5 dage før generalforsamlingen. De kan indsendes på mr_race@live.dk
Dørene lukkes kl. 11.00 hvor punkt 1 på dagsorden begynder.

På bestyrelsen vegne

17-December-2017

Opkrævning af arbejdsdage 2017

Der er dags dato sendt opkrævninger ud på mail til de, som ikke har fået taget deres 3 klip i 2017.

Husk: Man ikke kan købe medlemskab eller licens for 2018 før at beløbet er betalt, da personen er sat restance på hos DMU.

15-December-2017

Nye i bestyrelsen og generalforsamling

Sæt allerede nu X d. 27 januar 2018 til generalforsamling

Da vi kommer til at mangle 3 mænd/kvinder i bestyrelsen, vil vi bede jer medlemmer om at sætte hovedet i blød, og om den ene mulighed kunne være DIG.

Hvis du har spørgsmål om hvordan bestyrelsesarbejde fungere, er du velkommen til at kontakte Anna Sofie på tlf.: 2445 1599for at høre mere om dette.

HUSK: bestyrelsen konstituere sig selv, så ingen pladser er faste.

29-September-2017

OBS HUSK!

I morgen D. 30/9 Er der det sidste og afgørende KLUB VM i Aamc.
Og der er denne dag LUKKET for fremmede kører!

14-September-2017

Sidste og afgørende klub vm den 30/9

Tidsplan
Tilmelding/opskrivning til flagpost 10 - 10.25
Instruktion 10.25
Micro og mini/dame træning kl. 10.35 - 10.55
Maxi træning 11 - 11.20
Micro heat 1 kl. 11.30
Mini/dame heat 1 kl. Kl. 11.55
Maxi heat 1 kl. 12.20
Micro heat 2 kl. 12.45
Pause
Mini heat 2 kl. 14
Maxi heat 2 kl. 14.25
Micro heat 3 kl. 14.50
Mini/dame heat 3 kl. 15.15
Maxi heat 3 kl. 15.40
The end
Efter alle har kørt. Og der er lagt point sammen. Vil der selvfølgelig være præmie overrækkelse! Husk at meld jer til hygge og mad ved fie :-)
Klubben har lukket for fremmede kører denne dag!

03-September-2017

Klub VM Tirsdag 5/9 2017

Klub VM Tirsdag 5/9 2017
17:00- 17:50 tilmelding / fri træning
18:00 instruktioner første heat lig efter!
Micro 15min + 1 omgang
mini + damer 15 + 1 omgang
maxi c 15 min + 1 omgang
maxi A+B 15 min + 1 omgang
Alt efter antal kan alle maxi slåes sammen!
Husk 50kr til tilmelding kontant eller mobilpay :)
Vel mødt med højt humør og strøm på din transponder :)
Alle tider er ca tider :)
Lukket for fremmede kører!

21-August-2017

AFLYST KLUB VM i morgen D. 22/8-17

Vores bane er igen skyllet væk idag i regnen. Og vi kan ikke nå at finde den til i morgen. Vi kan intet stille op mod vejrguderne. Så det er mod vores vilje at vi må aflyse i morgen og vi holder banen lukket! Og Vi kan desværre ikke finde plads til at bar udskyde det mere. Da resten af årets program er stramt i forvejen. Så ingen klub vm ELLER træning i morgen. Vi gør hvad vi kan for at få banen klar til på Lørdag- Søndag til trænings weekend. Og HUSK at få jer meldt til hvis i skal med!
Mvh Bestyrelsen

17-August-2017

KLUB VM 22/8

17:00- 17:50 tilmelding / fri træning
18:00 instruktioner første heat lig efter!
Micro 15min + 1 omgang
mini + damer 15 + 1 omgang
maxi c 15 min + 1 omgang
maxi A+B 15 min + 1 omgang
Alt efter antal kan alle maxi slåes sammen!
Husk 50kr til tilmelding kontant eller mobilpay :)
Vel mødt med højt humør og strøm på din transponder :)
Alle tider er ca tider :)

Vi håber på godt vejr så banen bliver rigtig fin!

06-August-2017

Aflyst Klub vm

klubmesterskab tirsdag d.8/8 2017 Er aflyst pga vand, ny dato kommer senere.

04-August-2017

Aflyst Trænings weekend

Da banen simpelthen ikke kan klare mere vand og det bliver ved med at regne aflyser vi Trænings weekend. Og Banen har self lukket i morgen.
Trænings weekenden bliver flyttet til den 26-27 August

08-Juli-2017

Arbejdsdag i morgen er AFLYST

Da der kun var 1 tilmelding

02-Juli-2017

Jakob Kjær Træning!

Træning lørdag d 15 Juli!
Kun for medlemmer
Med Tilmelding Til Anna-Sofie på: 24451599
Træningen foregård fra 10-13
MAX antal på 30! Så skynd dig at melde dig til!
10 maxi kører
10 mini kører
10 micro kører
Klubben åbner for alle kl 13 denne dag!
Program for træning bliver lagt op Når holdet er fyldt

02-Juli-2017

Arbejdsdag SØNDAG D.9 juli

Vi Starter med rundstykker i klubben kl 08:00
Vi skal have lavet følgene ting:
Feje skidt ned af vægge og lofter
Rengøring over alt
Male lister i klubhuset
Male toiletter
Kalke klubhuset
Høste / buskrydder microbane :)
Skifte tænder på så-sættet
Sætte hegn op igen ved microbane
Sætte bænk op mellem flagpost 3 og 7
Tilmelding foregård til mig ( Ian ) kan gøres på fb eller på tlf 50338020

04-Juni-2017

Klub vm 6/6 2017

17:00- 17:50 tilmelding / fri træning
18:00 instruktioner første heat lig efter!
Micro 15min + 1 omgang
mini + damer 15 + 1 omgang
maxi c 15 min + 1 omgang
maxi A+B 15 min + 1 omgang
Alt efter antal kan alle maxi slåes sammen!
Husk 50kr til tilmelding kontant eller mobilpay :)
Vel mødt med højt humør og strøm på din transponder :)
Alle tider er ca tider :)
Der er lukket for fremmede kører denne dag!

15-Maj-2017

I Morgen. Tirsdag d. 16/5 2017

Holder vi LUKKET
Pga. Løb på lørdag!

04-Maj-2017

KLUB VM Tirsdag 9 Maj

17:00- 17:50 tilmelding / fri træning
18:00 instruktioner første heat lig efter!
Micro 15min + 1 omgang
mini + damer 15 + 1 omgang
maxi c 15 min + 1 omgang
maxi A+B 15 min + 1 omgang
Alt efter antal kan alle maxi slåes sammen!
Husk 50kr til tilmelding kontant eller mobilpay :)
Vel mødt med højt humør og strøm på din transponder :)

Klubben er Lukket For Fremmede kører Denne dag!