Til alle medlemmer i AAMC

                                                                                                                                       

Aars. D. 23. November 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aars Motocross Klub

Lørdag d. 8. februar 2020 kl. 12.30

Klubhuset, Plantagevej 7, 9600 Aars.

Stemmeret er betinget af indbetalt kontingent senest d 7/2-2020.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
    1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Svend Anker Jensen & Brian Ankjær Johansen begge ønsker genvalg

       7. Valg af suppleanter – vælges for 1 år

       8. Indkomne forslag

       9.Eventuelt

Indkommende forslag til punkt 8 skal afleveret skriftligt til bestyrelsen eller sendes til Brian Ankjær Johansen senest 5 dage før generalforsamlingen. De kan indsendes på bj.anlaeg@gmail.com

Dørene lukkes kl. 13.00 hvor punkt 1 på dagsorden begynder.

Vi håber at så mange som muligt vil deltage og gerne komme med forslag og ønsker til hvordan i ser klubben skal være i fremtiden.

På bestyrelsen vegne

>NYT I 2020<

NYT I 2020

Bestyrelsen har besluttet at afskaffe klippekort’s ordningen i 2020.
Der forventes selvfølgelig stadig at medlemmer giver en hjælpende hånd med de ting der skal gøres i løbet af sæsonen.
Da vi skal holde banen åben hele sæsonen vil de medlemmer som har træningsleder licens blive tildelt banevagter, så vidt muligt efter eget ønske.
Vi glæder os til at se jer til en fantastisk sæson i 2020

Bestyrelsen i Aamc

VINTER LUKKET

Banen er total oversvømmet derfor har vil valgt at lukke den for i år.

Skulle vi være heldig at den tørrer så meget op at der kan køres på den, bliver det slået op her og på Facebook