Formand

Brian Johansen / 3054 6544

bj.anlaeg@gmail.com

 

 
Næstformand
 
Rene Frederiksen 
Frederiksen.rene@gmail.com
 

 
Kasserer
 
 
Svend Anker / 2033 3068
svend@vester-hornum.dk
 
 

 
Bane ansvarlig
 
Hans Sørensen / 2259 3501
 
 

 
Kiosk ansvarlig/sekretær
 
Anna-Sofie Kristensen / 2445 1599
Annasofiekristensen@hotmail.com