Kontigenter 2019

 

Junior (3-15 år) 500 kr årligt (sat. medlem 500 kr)

Maxi kører 700 kr årligt ( sat. medlem 700 kr )

Official/passive medlemmer 100 kr årligt.

 

Medlemskabet kan kun købes via DMU's hjemmeside via klubmedlemskab.

 

Der skal afvikles 3 klip fra hver husstand,er der flere medlemmer i husstanden over 18 år skal der afvikles 3 klip pr person.

Sat medlemmer skal ligeledes afvikle 3 klip

Ønsker man ikke at deltage i de opgaver der i forbindelse med det at drive en klub kan man i stedet betale 500 pr klip oven i kontingenten.

 


 

Et klip kan være deltagelse på en arbejdsdag, en kiosk eller banevagt eller som flagpost til et løb.

Betalingen vil være med tilbagevirkende kraft ved sæsonafslutning. Undlader man at betale det det skyldige beløb, kommer man i restance og kan derved ikke melde sig ind i en DMU klub uden at betale det skyldige beløbet.