Regler for Træningsledere

 

1: Træningsledere skal bære "træningsleder" vest

2: Træning starter først når træningsleder giver grønt lys. Respektere dette ikke bortvises man fra træningen.

3: Ved manglende bevis på betaling, bortvises køreren på dagen.

4: Træningsleder vurderer antal af flagposter.

 

 

 

Bane Vagter 2022

Banevagter 2022. hvis ikke man kan den pågældende dag ser vi gerne der byttes indbyrdes