Regler for Træningsledere


  1. Træningsledere skal bære "træningsleder" vest
  2. Træning starter først når træningsleder giver grønt lys. Respektere dette ikke bortvises man fra træningen.
  3. Ved manglende bevis på betaling, bortvises køreren på dagen.
  4. Træningsleder vurderer antal af flagposter.

Vagter kommer i 2023